310985137_5531272920300001_8770292162953843325_n.jpg

התרגלנו לחיים, לשגרת היום יום, לתלאות, לקשיים, להנאות הקטנות.
המסע הוא דרכינו העתיקה, לצאת מהמציאות המורגלת, לבחון את אמונותינו, לאתגר אותן, ללמוד ולהתעלות.

יציאה לטבע, באשר הוא מפגישה אותנו עם כוחות קדומים, עתיקים ונוכחים אשר מעוררים גם בנו איכויות פשוטות וכנות.
מסע משקף ומלמד אותנו על עצמינו בין אם נבחר להצטרף למסע התבודדות ושתיקה ובין אם נבחר להצטרף לטקס התחברות מסביב לאש.

המרחב המשותף שנוצר פותח בפני המשתתפים ערוץ פנימה, להתעלות רוחנית, להעצמת הכוחות

ישנם זמנים בהם היציאה לטבע עצמתית במיוחד, לילות ירח מלא, ימי השיוויון וימי היפוך – סוף הקיץ וסוף החורף.

במהלך מסעות שכאל נתנסה בטקסים שונים ואתגרים מעוררי הכח הפנימי לריפוי וצמיחה

.